I løpet av disse tre dagene skulle studentene løse et konkret oppdrag fra Sørsida i Ålesund. De ble utfordret til å komme med ideer om produkt eller konsept som fremmer klimanøytralitet og attraktivitet i byutvikling.

Mot et nullutslippssamfunn

Ålesund kommune har satt seg et mål om å være et nullutslippssamfunn i 2050. For at det skal være mulig, må byggeprosjekter ta i bruk kunnskap om sirkulærøkonomi, klimanøytralitet og nye måter å bo og leve på. I dette prosjektet blir området Sørsida utgangspunktet i Ålesund for utprøving og utforsking.

Oppgaven

Studentene fikk god faglig oppdatering og påfyll fra aktuelle bedrifter. De arbeidet tverrfaglig i grupper, bygg, elektro, anlegg og maskinteknikk noe som var en ny og spennende erfaring for mange. På kort tid skulle gruppene finne løsninger på spørsmålet «Hvordan skal man kunne bygge for nåtiden, samtidig som man tar vare på fremtiden?». På dag to av campen fikk hver gruppe veiledning og innspill fra mentorer, og på campens siste dag plukket en jury ut gruppa med det beste løsningsforslaget.

– Vi er utrolig stolte av studentene våre, som har lagt ned en stor innsats i arbeidet med kreative og innovative løsningsforslag. Det har vært veldig kjekt å se dem samarbeide så godt på tvers av studier, der de har presentert veldig gode forslag til bærekraftig eiendomsutvikling, uttaler faglærerne Bente Bruun og Mette Aaram Ringstad ved Fagskolen.

Dro i land seieren

På oppdraget fra Sørsida kom gruppene opp med mange gode løsningsforslag. Totalt sett var juryen imponert over nivået på løsningsforslagene til alle gruppene, og mente det var vanskelig å plukke ut de tre beste.

Stolte vinnere av Innovasjonscampen: Mathias Mork Nedal, Pål Olav Høynes Skåre, Matias Olai Opsal Ville og Daniel Hammervold Foto: Fagskolen

«Fjernvarme fra havet løser utfordringen med behovet for oppvarming og nedkjøling, og er fullt mulig å gjennomføre. Det er energieffektivt og produktet er med i boligens totale livsløp. Idéen er «spot on» og konkret.» het det i juryens begrunnelse.

Vinnerne ble invitert til å holde presentasjonen sin for kommunaldirektøren og hans stab i Ålesund. Ei utfordring de har takket ja til!

– Det var ei fantastisk uke. Det å få veiledning, innspill og faglig input fra næringslivet er gull verdt, konstaterer Bente Bruun og Mette Aaram Ringstad.