Fylling har fra 2002 vært ansatt i Møre og Romsdal fylkeskommune, både i undervisningsstillinger på Rauma videregående skole og Ørsta videregående skole, på kompetanse og næringsavdelinga og de siste 12 åra som rektor ved Ørsta videregånde skole.

- Å bli rektor ved Borgund videregående skole er ei oppgave jeg er både stolt og ydmyk over, sier Fylling.