Klokka 12.04 er solformørkinga maksimal sett frå Sunnmøre. 38% av Sola er då dekt av Månen. Foto: Torbjørn Illustrasjon

Alt den 6. oktober får dei to besøk av Månen, han stiller seg midt i mellom dei i elleve-tida om kvelden. Vidare er fiks-stjernehimmelen eit herleg tablå heile kveldane når det er klarvèr. Pegasus-firkanten dominerer sørhimmelen heile oktober. Ranglar me eit par timar kjem tvilling-stjernene Castor og Pollux og dei kliv høgt på himmelen. Ja, fiks-stjerna Castor har endåtil landa på fjordane våre, no som nybaka «Kystrute Havila Castor»!

Planetane, Jupiter og Saturn på illustrasjonen, ser ut til å vere like nær oss som Månen, men det er langt frå rett. Lyset som går rasande fort brukar 1,23 sekund frå Månen til Jorda der avstanden er på det meste vel 400 000 km.

Jupiter derimot er lenger borte og lyset derifrå treng 33 minutt for å nå Jorda. Jupiter er dessutan så stor at han ville fylle heile romet mellom Jorda og Månen. Saturn med sine berømte ringar er langt lenger borte, heile 77 minutt treng lyset for å nå jorda. For to år sidan, i desember 2020 stod Jupiter og Saturn saman på himmelen og var «julestjerner». Jupiter som går i forhold til Saturn,  treng 11 år og 315 døger på å kome seg kring Sola. Saturen treng 26,5 år på si runde kring Sola. Neste gang desse to planetane møtest på himmelen, skriv me november 2040.

Månen hjelper oss å finne den raude planeten Mars 13. – 15. oktober. Med utsikt mot aust-nordaust, kan me òg finne den raude stjerna Aldebaran, utanfor biletet, til høgre for Mars. Foto: Illustrasjon

Solformørking tysdag 25. oktober

Me bur på rette plassen på Jorda for å sjå solformørkinga den 25. oktober. Heile 38,2% av Sola vert dekt av Månen klokka 12.04 sett frå Sunnmøre. Formørkinga tek til kl 11.02, og varer til kl 13.07. I almanakk for Noreg 2022 side 90 står der fyldige og nøyaktige opplysningar kvar solformørkinga er synleg. Rimelege solformørkingsbriller får ein no kjøpt i nettbutikkar.

Planeten Merkur, luringen, har det for meg gått sport i å finne. «Kosmos Himmelsjahr-boka 2022» fortel at Merkur er «lett å sjå» på morgonghimmelen frå 10. til 15 oktober om lag ein «halvtime» før soloppgang. Sjå etter han i det gullgule morgonlyset, om lag der sola går opp. Det hadde vore moro med ein kjapp epost om de fann det de leita etter?

Bildet fortel at dei i Nord-Noreg har den største formørkinga med heile 75%. I store delar av Mellom-Europa er formørkinga berre 25% og mindre. Det mørke feltet viser nattsida av jorda. Der er ikkje Sola synleg. Illustrasjon: Totality Eclipses of the Sun. Littmann, Espenak og Willcox 2008. Foto: Illustrasjon