Fram - fylkeskommunens kollektivselskap, i samarbeid med ledelsen og vernetjenesten i Vy, har for en tid tilbake utarbeidet en risikoanalyse som viser hva som kan bli problematisk når Ålesund sentrum får ny gateterminal i Keiser Wilhelms gate og i Korsegata. Planutvalget fikk stille spørsmål til prosjektledelsen om gateterminalen i et møte allerede i februar i år, da ba Knutsen om at planutvalget måtte få se analysen.

– Så langt har vi ikke sett den, sa Knutsen til Sunnmørsposten da avisa hadde en sak om dette tidligere i sommer.

– Vi har hørt om analysen og har bedt om å få se den opptil flere ganger. Men så langt har ikke det skjedd, sa Norvald Helge Lausund, som sitter i planutvalget for Frp. Heller ikke Monica Molvær fra Høyre eller Senterpartiets Karoline Stette, hadde da fått se risikoanalysen, ifølge Sunnmørsposten.

Har fått se analysen

Nå har Knutsen og Almås fått se den mye omtalte analysen, og roper et rungende varsku!

– Analysen støtter våre bekymringer på helt sentrale punkter. Vi har advart mot dette lenge og nå må noen snart si stopp. Dette har, for noen, blitt et prestisjeprosjekt som kan komme til å koste oss dyrt. Visst er det i seineste laget å få stoppet dette, men det er bedre å sette ned foten nå, enn å fortsette til det står ferdig og er for seint, sier Hans Kjetil Knutsen og Arne Almås.

Arbeidet med kollektivknutepunktet i Korsegata er allerede godt i gang. - Denne delen av gateterminalen kan fungere. At arbeidet her er igangsatt er ikke et argument for ikke å stoppe arbeidet i Keiser Wilhelms gate, sier Knutsen og Almås. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Ikke første gang det advares

Allerede i februar i år gikk Knutsen ute i Sunnmørsposten, sammen med Håkon Lykkebø Strand (Frp), Monica Molvær (H) og Kirsti Dale (Sp), og advarte om at krysset Keiser Wilhelms gate/ Rådstugata er for trangt for en skikkelig trafikkavvikling dersom bussene skal bruke den traseen. Det hadde da vært gjennomført en prøvetur med buss, der problemet ble belyst gjennom en film. En film som av folka som jobber med gateterminalen i Ålesund kommune blir avvist som lite reell.

– Busstrafikk i trange gater og smale kryss skaper utfordringer det er vanskelig å gjøre noe med så lenge husene ligger der de gjør og gateløpene er slik de er. Dette kommer også klart frem i den risikoanalysen vi nå har sett, fastslår Knutsen.

– Å flytte nedkjøringen et kvartal lengre inn, til krysset Keiser Wilhelms gate / Buholmgata, slik det ryktes at det er planer om nå, er heller ingen farbar løsning, mener Knutsen og Almås.

Behold bussen ved rutebilstasjonen

– Etabler gateterminalen ved dagens rutebilstasjon, og gi bussene direkte tilgang til Sjøgata, i stedet for å presse dem gjennom trange bygater. Dette området fungerer jo på mange måter allerede som en gateterminal og her er rikelig med plass til å gjøre nødvendige utvidelser og forbedringer, sier de to.

Undergang skal erstattes av trafikklys

De er også hoderystende til at det i planene som foreligger planlegges å fjerne dagens undergangen fra rådhuset til rutebilstasjonen.

– Dette er helt tullete. Bygg heller en undergang til inne ved Kiperviktorget, og få gjerne en ny holdeplass rett over gata for torget, foreslår de.

Knutsen og Almås er hoderystende til at man ønsker å fjerne denne undergangen. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Får støtte for alternativ løsning

Monica Molvær, Høyres ordførerkandidat, advarte også allerede i februar mot utfordringene knyttet til fremkommelighet for bussene i smale bygater og trange kryss.

– Jeg tenker at det kan være greit å oppgradere byrommet der gateterminalen nå er planlagt, for der trengs det et løft. Men det vil være fornuftig å la gateterminalen ligge på vestsiden av posthuskrysset, så unngår vi å presse bussene inn i trange bygater og kryss, sier hun.

Monica Molvær Foto: Kenneth Kamp

Også ordførerkandidat for Frp, Håkon Lykkebø Strand, har like lenge vært skeptisk til å dra kollektivtransporten gjennom den trangeste delen av Keiser Wilhelms gate.

– En løsning der gateterminalen blir liggende omtrent der den er i dag, er noe også vi har diskutert og kommet frem til at er en bedre løsning, sier han.

Han er også skeptisk til å fjerne 100 parkeringsplasser på gateplan, uten å erstatte disse med alternativ gateparkering. Og om planene for å fjerne undergangen mellom rådhuset og dagens rutebilstasjon, sier han følgende:

– Hvordan i alle dager noen kan komme opp med en slikt Idé er for meg helt ubegripelig. Å se for seg et trafikkbilde der blant annet tusener av cruisepassasjerene skal presses gjennom et lyskryss i stedet for å bruke en undergang fremstår svært lite gjennomtenkt, sier han.

Politisk flertall?

Dersom sommerens meningsmålinger for kommunevalget slår til og vi får et skifte i det politiske styret av Ålesund, ligger det altså an til at planene om gateterminal på østsiden av Posthuskrysset blir skrotet.

Saken vil bli fulgt opp på aesby.no