Bygginga av badstua som skal stå i den midlertidige Kulturhavna, på vestsida av munninga av Brosundet, er allerede i gang, opplyser Mathias Tvedten hos Svai Sauna. Planen er å få den på plass til åpninga av The North West 27. april.

Badstua som skal stå i Kulturhavna karakteriseres som dobbel, siden den blir dobbelt så stor som den Svai har søkt om å få sette opp ved Hotel Waterfront. Begge steder er planen å sette opp store badetønner – gamle akevittfat – som folk kan kjøle seg ned i.

Kulturhavn-saunaen skal plasseres omtrent der benkene står, ved munninga av Brosundet. Sørsida Utvikling skal også lage til et grøntområde med lekemuligheter, og det kommer en liten scene her. Flere aktiviteter og funksjoner vil bli utprøvd etter hvert. Foto: Kenneth Kamp
Mathias Tvedten i Svai Sauna ved understellet til saunaen. Foto: Svai Sauna

Opprinnelig søkte Svai om å få etablere en flytende badstue ved Hotel Waterfront, i tilknytning til den delen av havnebassenget som er regulert til – og delvis brukes som – offentlig badeområde. Imidlertid har Havnevesenet gitt klar beskjed om at folk må unngå å bade i sjøen der, fordi kraftige strømmer fra cruiseskip-motorene gjør at bading i området kan være direkte livsfarlig. I verste fall kan man risikere å bli sugd inn i motoren. Søknaden om en flytende badstue knytta til badeaktivitet, ble derfor avslått.

Den samme risikoen gjelder også ved munninga av Brosundet, og dette er bakgrunnen for at Svai utfyller saunatilbudet med badetønner og utedusj.

Svai har også inngått en avtale med Ålesund kommune om at det skal legges til rette for at også sårbare målgrupper kan bruke badstuen.

Sjøbading frarådes

Når det gjelder planen om badstue ved Quality Hotel Waterfront, har Svai Sauna sendt endringsmelding til Ålesund kommune der de presiserer at all aktivitet knytta til badstua vil foregå på land. Samtidig poengterer de at det per i dag ikke fins noe skilt som sier noe om at bading er forbudt eller farlig. Tvert om er det tilrettelagt for bading med badestige og trapp ned i sjøen, og både hotellgjester og fastboende bader der i dag.

Havnevesenet har foreløpig ikke svart på om de godkjenner en mobil sauna på land ved Waterfront.

Svai Sauna står også bak den flytende saunaen i Moloveien. Den har vært en suksess, ifølge Mathias Tvedten, som forteller at de nylig starta et nytt tilbud med morgenbading fra kl. 6 om morgenen.

Kulturhavn-saunaen under bygging. Foto: Svai Sauna
Badetønnene fylles med forfriskende og avkjølende vann. Foto: Illustrasjonsfoto: Marius Mandal / SALT art & music