Dette skriver Ålesund kommune i en pressemelding

Rundt 800 avgangselever har de siste årene hatt Flatholmen som samlingsplass for feiringen sin, men i år er ikke Flatholmen ledig i denne perioden.

Minda Myklebust, SLT-koordinator i Ålesund kommune og Mirjam Ulstein i forebyggende enhet i Politiet fryktet derfor at man rykket tilbake til sånn russefeiringen var for noen år siden.

– Da var det mer uoversiktlig for alle, russen ble nærmest jaget fra plass til plass og det var vanskelig å drive god oppfølging.

Minda Myklebust, SLT-koordinator i Ålesund kommune. Foto: Ålesund kommune

Funnet en løsning

Gjennombruddet kom i form av et samarbeid med ÅKE (Ålesund kommunale eiendom KF). I Lerstadvegen 525, på den såkalte Bertel O. Steen-tomta, har kommunen en eiendom som kan være samlingsplass for russen i år.

– Ved å gi russen en fast plass å være får vi følge opp med samarbeid, avtaler med- og ansvarliggjøring av russen i tillegg til at vi kan ha Røde Kors på plassen og foreldrevakter i området.

Sentral beliggenhet

Årets russekull har mange vandreruss og russepresidentene har derfor vært spesielt bekymret for denne gruppen.

– Om alle er samlet kan vi se til at alle er trygge. Om vi er spredd på fjell, ferjekaier og over alt ellers, risikerer vi at folk blir stående igjen i kulden når bussene kjører videre, sier russepresident Guro Pettersen ved Latinskolen.

Russepresidenter Aurora Jørgensen Remme og Guro Pettersen. Foto: Ålesund kommune

Ikke optimalt

Med russefeiring i Lerstadvegen, kommer russen nær på private boliger. Politiet og kommunen har derfor blitt nødt til å sette noen rammer for feiringen, for eksempel en egen ordning for å sikre at området holder seg ryddig under- og etter russefeiringen.

– Russefeiring går ikke stille for seg. Vi vet det, men vi jobber med tydelige rammer og tilrettelegging slik at det skal bli minst mulig ulempe for naboene. Vi fant ingen annen plass, og i det store samfunnsregnskapet mener vi at fordelene og tryggheten med å gi russen en fast plass veier tyngst, og så vil vi også understreke at denne løsningen bare gjelder for i år, avslutter Minda Myklebust

Kommunen, politiet, Røde Kors og russen selv, inviterer til et møte på tomten den 21. mars for dem som bor i området og har spørsmål om russefeiringen.