Der ble seks kjøretøy avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll og manglende omregistrering.

Det ble gitt bøter for manglende førerkort, manglende bruk av bilbelte og manglende vognkort.

En fører fikk 5000 kroner i gebyr for kjøring uten å ha registrert kjøretøyet og ikke utbedret tekniske mangler. Han fikk skilta inndratt og må betale 1850 kroner i skiltningsgebyr.

Det ble ilagt bruksforbud for sitteplasser bak i et kjøretøy som benyttes av en russegruppe. Setene og sikkerhetsbeltene var ikke forskriftsmessig festet.

Resultat

  • Antall kontrollerte lette kjøretøy: 35

  • Antall observerte for bruk av bilbelte 2788

  • Antall avskiltinger: 6

  • Antall bilbeltegebyr: 1

  • Antall dekk/kjettinggebyr: 1

  • Antall andre gebyr: 2