Alle Egon-restaurantene i hele landet har nå meny tilgjengelig i punktskrift. Dermed slipper blinde og svaksynte å spørre om hjelp til å få lest opp menyen. – Selv om det ikke har vært noe stort problem for meg å spørre venner om hjelp, er det fint å kunne være helt selvstendig. Nå kan jeg jo også gå ut og spise aleine eller sammen med andre som er blinde, sier 23 år gamle Ernest.

Steikt sopp

På Egon-restauranten i Ålesund storsenter får Ernest i oppgave å fortelle hva som står på menyen. Han smiler: – Her er i alle fall noe med steikt sopp, men jeg finner ikke ut av hva retten heter… Jeg ble ikke blind før for fire år siden, etter ei ulykke, og jeg holder fortsatt på å lære meg punktskriften, forklarer han.

Prosjektstøtte

Utgiftene til å lage og trykke opp punktskrift-menyene er dekka av Blindeforbundets ungdom, som har fått 300 000 kroner i støtte til å produsere slike menyer for restauranter som ønsker det. Pengene kommer fra Kulturdepartementet via en støtteordning som forvaltes av LNU, Landsforeningen for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. – For å få oppmerksomhet om ordninga, valgte vi å starte med å spørre Egon-kjeden om de ville være med, siden de er landsdekkende, og de fleste kjenner til dem. Det ville de gjerne, og det er vi veldig glade for, sier kommunikasjonsrådgiver hos Blindeforbundet, Hilde Greve Mo. Greve Mo opplyser videre at Blindeforbundet har sitt eget trykkeri i Bergen, noe som gjør at de får trykkeutgiftene så lave som mulig. – Det er mye penger igjen til andre restauranter som ønsker menyer i punktskrift, så vi håper mange vil søke, sier hun.

Har fått den

De 43 Egon-restaurantene her i landet er altså først ute med å tilby meny i punktskrift. Inne hos Egon på storsenteret finner vi den ikke i meny-hylla, men vi får den når vi spør: – Menyen er dessverre for bred til å passe i meny-hylla vår, så derfor må man be om den, forklarer assisterende daglig leder hos Egon på Storsenteret, Morten Henningsen.

FN-dagen for punktskrift

Punktskrift-menyene ble lansert 4. januar, som er FNs internasjonale dag for punktskriften. Vi var innom Egon samme dag, så naturlig nok hadde det enda ikke vært noen etterspørsel etter denne menyen. Henningsen er uansett glad for at de nå kan tilby en meny som blinde og svaksynte kan lese selv: – Egon skal være en inkluderende plass for alle mennesker, og derfor synes vi det er stas å være de første som nå har fått meny i punktskrift, sier han.