Innføringsprosjektet i Ålesund kommune er både overgang til en felles pasientjournal og en utvikling av organisasjonen. Ålesund kommune er godt i gang med innføring av Helseplattformen, og vil ta denne i bruk samtidig med Helse Møre og Romsdal, fra 30. april 2023, heter det videre.

«E vi klar» Torsdag 1. desember gjennomførte kommunen og Helse Møre og Romsdal et felles møte med Helseplattformen: «E vi klar». Dette er statusmøter som skal gjennomføres tre ganger til før partene tar i bruk Helseplattformen.

- Gjennom møteplassen «E vi klar» sikrer man at nødvendige aktiviteter er gjennomført til riktig tid, og at overgangen mellom dagens journalsystem og Helseplattformen vil fungere, sier lokal innføringsleder i Ålesund kommune, Ann Kristin Røyset.