Fjord 1 meldte at fergesambandene Hareid - Sulesund, Hundeidvika - Festøya og Aursnes - Magrerholm var innstilt på grunn av værforholdene. Også Solevågen - Festøy var innstilt på grunn av været.

Ruter i normal drift igjen

Rute 1055 Aursnes - Magerholm: Det er i normal drift fra kl. 09:30

Rute 1068 Hareid - Sulesund: Det er normal drift fra kl. 09:50.

Solevågen - Festøy får normal drift fra kl. 10:00. Det gjelder inntil videre, og så lenge værforholdene tillater det.

Rute 1049 Hundeidvika - Festøya: Det blir normal drift i sambandet fra kl. 10:00

Hurtigbåtrutene Rute 1145: Hareid-Valderøya-Ålesund blir det ordinær drift på sambandet med første avgang fra Ålesund kl 09.50.

Rute 1148 Langevåg-Ålesund. Det blir ordinær drift på sambandet med første avgang fra Ålesund kl 1145.