Ante Giskeødegård og Lars Berg Giskeødegård takket samarbeidspartnerne for støtten, og snakket blant annet om hvorfor samarbeid mellom næringsliv og kultur er viktig for å utvikle et godt lokalsamfunn. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Under frokosten fikk forsamlingen et innblikk i noe av det Momentium har på gang i år, blant annet planene for Løvenvold Theater.

Kathrine Synnes Finnskog redegjorde for noen av planene for Løvenvold Theater. Foto: Anne S. B. Trandal