I dag er prisen for biler i takstgruppe 1 (totalvekt til og med 3.500 kg.) på 219 kroner. Ny pris blir 172 kroner. Kjøretøy i takstgruppe 2 (totalvekt fra og med 3.501 kg.) må i dag betale 657 kroner. Ny takst blir 516 kroner.

Redusert rabatt for el-biler

Nullutslippskjøretøy har i dag 50 prosent rabatt, men fylkestinget har vedtatt å redusere rabatten til 30 prosent. Prisen per passering med avtale går da opp fra dagens 87,60 til 96,32, som utgjør ti prosent.

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke fra 02. juni:

  • 20 % brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.

  • 30 % rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.

  • 100 % rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.

  • Passeringstak på 40 passeringer per månad for kjøretøy i takstgruppe 1.