Denne informasjonen fikk vi i en pressemelding fra Kulturminnefondet med vedlagte bilder for bruk i artikkelen. Oppmerksomme lesere har i ettertid gitt beskjed og poengtert at bildene som ble brukt ikke er av Keiser Wilhelms gate 53, men av Keiser Wilhelms gate 69, som også har fått støtte fra Kulturminnefondet til å restaurere vinduene i 2. etasje.

Vi takker og setter stor pris på at våre lesere gir beskjed når vi bommer, og beklager feilen!