Han sier videre at trusselen i Oslo er avklart og at det på nåværende tidspunkt ikke eksisterer noen kjente trusler mot moskeer eller selve id-feiringen noe sted i landet.

På moskeen i Ålesund sine Facebook-sider skriver styreleder Sagvan Fathi ved Ålesund Jamii Islamsk Senter følgende:

– Jeg ønsker å adressere bekymringen som har oppstått på grunn av truslene rettet mot muslimske trossamfunn og moskeer i Oslo. Det er med trygghet jeg kan forsikre dere om at vi har tatt kontakt med politiet og vi har blitt forsikret om at vår moské her i Ålesund er trygg.

Han oppfordrer derfor alle medlemmene om å komme til moskeen og delta i bønner, uten å føle noen form for bekymring.

– I disse utfordrende tider er det avgjørende at vi står sammen i solidaritet og avviser enhver form for frykt og splid, skriver han.