Fra Rolf B. Wegners begynnende karriere.

Rolf Wegner som midlertidig politikonstabel, fotografert i Parkvegen, like ved der han hadde hybel, nemlig i Parkgata 5, Bakke-huset.

Den som har energi og hjerne til det, kan rote litt rundt i hukommelsen sin, omtrent til midten av 1990-åra, da det sto på som verst. Da bruste det heftig rundt Rolf B. Wegner, politimesteren i Bergen. Det litt artige for oss her i Ålesund, det er at det var her i byen han begynte sin karriere i politiet. Og det måtte han gjerne gjøre, for han var faktisk ålesunder!

Ny politistasjon

På den tid den unge Wegner kom til Ålesund i 1959 nitten år gammel, var politistasjonen nettopp flytta fra Løvenvold til Parkgata 3. Og Wegner gir en grundig orientering om plasseringa av stasjonen i andre etasje i huset, hvor politivakta satt til enhver tid, hvor det var innretta kvilerom og hvor cellene lå i underetasjen. Politiets bilpark – heile tre automobiler – får grundig behandling ...

Rolf B. Wegner født 1940 i Ålesund.

Gamle kjente

På politikammeret i Ålesund blir han kollega av mange av de som er blitt som gamle kjenninger for oss i ettertid. Spilloppmaker Kåre Uri er en av dem. Så hadde man overkonstabel Kåre Strømsvåg, overkonstabel Skarbø (far til tidligere redaktør av Nytt i Uka, Reidar Skarbø), politibetjentene Valldal og Omenås, overbetjent Halvorsen og politioverbetjent Farstad. Også har vi den nytilsatte trønderen Arne Danielsen - «som jeg tror at damene hadde et særlig godt øye til», i følge Wegner. Også var det selvfølgelig politimester Haakon Holmsen, som Wegner på sin slentrende måte skildrer slik til å begynne med: «I dag har jeg hatt foretrede for Hans Høyhet Scherlock Holmsen den annen. Det viste seg å være en artig propp.» Det er interessant å se alle disse gjennom øynene til den unge, entusiastiske, vitebegjærlige Rolf B. Wegner.

Korfor Ålesund?

Rolf B. Wegner er østlending, i alle fall i tale og fremferd, men han er født ålesunder. Mora hans var født Bakke, Bakke i Bakkehuset, Parkgata 5, nå et av de få freda husa i Ålesund. Ho var gift med Wegner, som var kommet hit til byen østfra og ansatt i politiet i byen. I 1940 fikk de sønnen Rolf, altså vår mann.

To som kom godt ut av det med hverandre: patruljebilen T-2 og Rolf Wegner. Bildet er tatt i gata utenfor politikammeret i Parkgata 3. (Bilen gikk under betegnelsen «Toa».)

Da Rolf blei 19 år gammel, skulle han til å studere jus. Han fikk da følgende råd fra faren: Det var lurt om han tok noen måneder for å se korsen livet kunne arte seg - på grunnplanet så å si - for en som skulle ha med rettsapparatet å gjøre i fremtida. Dette var i 1959, da var familien Wegner forlengst flytta sørover, men holdt selvfølgelig forbindelse med slekta i Bakkehuset ved like. (Lærerne Johan og Jens Bakke i Ålesund var onkler til vår mann.) Far til Rolf tok kontakt med politikammeret i Ålesund og fikk sønnen plassert i ei ledig stilling som midlertidig politikonstabel. Slik var det at Rolf Benjamin Wegner kom til Ålesund i 1959 og blei her fra mars til juni. Året etter var han her også. Det er fra disse to periodene nedtegnelsene av erindringene stammer.

Rolf Wegner fikk som midlertidig politikonstabel i Ålesund være med politikonstabel, valdrøyingen Nils Sæter på lakseinspeksjon med politibåten «Vekteren». Her er et bilde fra en slik tur, med Wegners egne bildetekst: På vei med «Vekteren» til laksekontroll fredag 3. juni 1960. Vi har nettopp forlatt fortøyningsplassen i Hellesundet, og befinner oss på Aspøvågen, med Skarbøvika i bakgrunnen, og lengst bak ser vi foten av Hessa-fjellet («Sukkertoppen»). Jeg har pga oppdragets art skiftet ut uniformen med solid islender med høy hals.

Fornøyelig lesning

Rolf Wegner er så beskjeden at han kaller det han har samlet og skrevet, for et lite «skriftstykke». Men det er faktisk av innhold nærmest ei lita bok på 62 A-fire-sider. Det har riktig nok fått ei enkel innpakning, men byr på atskillig større leseglede enn mange bøker med «festligere» og mer kostbart utstyr. Med sine vittige kommentarer og sin litt ironiske avstand til stoffet, gjør han lesninga til en fornøyelse for alle. Men kanskje mest for gamle ålesundere kan det bli et humørfylt og tankevekkende møte med en offentlig etat, en offentlig etat som vi husker fremdeles hadde noe av troskyldighetens glans over seg. Den nyutkomne «Midlertidig politikonstabel i Ålesund» av Rolf B. Wegner vil kunne skaffes - i alle fall på bibloteket.