Ålesund sentrum: Patruljen har bortvist en mann i 20-årene fra sentrum grunnet ordensforstyrrelse, het det i en melding kl. 03.36.

Ålesund sentrum: Melding om voldshendelser inne på et utested. Patrulje og ambulanse til stedet. En person ble tatt med til legevakt av ambulanse. Patruljen oppretter sak på to personer. Ingen fremstår som alvorlig skadet, meldte politiet kl. 03.14.

Ålesund, Skarbøvik: Melding om beruset person som lå på bakken og virket ute av stand til å ta vare på seg selv. Patrulje til stedet. Personen blir ivaretatt av familie, skrev politiet kl. 03.05 .

Ålesund sentrum: Melding om at det har falt snø og is fra et tak, ned på en person og kjøretøy. Patrulje til stedet for undersøkelser. Eier av bygget er varslet, het det i meldingen kl. 02.56.

Ålesund: Melding om en beruset person som nektet å dra fra et forsamlingslokale som skulle stenge. Politiet har bistått og personen ble etter hvert fraktet fra stedet av bekjente, skrev politiet kl. 02.26.