Som et ledd i samarbeidsavtalen mellom de tre hydrogengasselskapa overtar også Vireon, som har sitt hovedkontor i Oslo, den satsinga som Westgass Hydrogen har hatt på fyllestasjoner for hydrogen, går det fram av ei pressemelding.

– Vi har en klar ambisjon om å bli den ledende aktøren i Norden på hydrogenfyllestasjoner, uttaler administrerende direktør i Vireon, Per Øyvind Voie.

Westgass Hydrogen skal nå konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, som er distribusjon av hydrogen i Norden.

Den nye samarbeidsavtalen mellom Norwegian Hydrogen, det heleide datterselskapet Vireon og Westgass Hydrogen innebærer at Westgass Hydrogen skal bistå med distribusjon av hydrogen for Vireon og Norwegian Hydrogen og at Westgass Hydrogen sikres hydrogen til sine kunder fra produksjonsanlegga til Norwegian Hydrogen.

– Vi er tre selskaper som har blitt godt kjent og snakker godt sammen. Vi har stor respekt for hverandre og for hverandres styrker. Det skal vi nå søke å utnytte best mulig fremover, slik at vi kan gi våre respektive kunder et enda bedre tilbud, sier Jens Berge , som er administrerende direktør i Norwegian Hydrogen.

Norwegian Hydrogen, som altså har hovedkontor i Ålesund, er et selskap som driver med produksjon og distribusjon av hydrogen. Det er eid av industriaktører som Mitsui & Co, Flakk Gruppen, Hexagon Purus, Hofseth International, Tafjord, og Fortescue.