I grunngivinga til juryen står det mellom anna: «Musea Viti vinner NPU-prisen i kategorien Utvider for sitt arbeid med å styrke museets posisjon i lokalbefolkningen gjennom forvaltning og formidling som senker tersklene for grupper som normalt ikke deltar i det offentlig finansierte kulturlivet. De jobber kunnskapsbasert og strategisk med en hel vifte av tiltak rettet mot ulike grupper som normalt faller utenfor, og de jobber gjennomgående medskapende med sine målgrupper.»