Oddvin Bjørge, som driver klinikken, har snart 20 års erfaring innen øre-nese-hals-faget. Han har tidligere jobbet som overlege ved Ålesund sjukehus, og siden 2014 som ØNH-spesialist og hode-hals-kirurg ved Medi3 i Ålesund.

Praksisen drives uten offentlige tilskuddsordninger eller refusjonsrett. Pasientene kan bestille time selv, direkte uten henvisning.