Det har rent inn penger i reisekassa til klasse 7 C på Hessa den siste uka, men fortsatt mangler de rundt 85 000 kroner for at de kan komme seg til den skandinaviske finalen.

Som man kunne lese i Nytt i Uka sist uke, ble det både jubel og fortvilelse hos klasse 7C da de vant den regionale finalen i First Lego League. Jubel fordi de vant og ble invitert til skandinavisk finale – og fortvilelse fordi finalen i år er lagt til Mo i Rana, et sted det koster flesk å reise til:

Budsjett: 300 000 kroner

Bare reisen til og fra med fly tur/retur Bodø og buss mellom Bodø og Mo i Rana ender på rundt 230 000 kroner. Med overnatting, mat og litt lommepenger til elevene endte budsjettet på 300 000 kroner – en sum som må skaffes på under tre uker!

Etter ei uke med solid innsats både fra foreldregruppa og elevene, står det rundt 215 000 kroner på reisekontoen. Det betyr at det ser langt lysere ut for at det blir noe av finaleturen – men fortsatt er det altså nærmere en god slump som må samles inn:

– For ei uke siden så vi litt mørkt på det, men nå ligger vi langt bedre an. Likevel bør vi ha inn 80-100 000 kroner til for å være på trygg grunn, sier lærer Kristine Rogne.

Pangstart med lynlotteri

Hun forteller at innsamlinga fikk en pangstart med et foreldreorganisert lynlotteri som dro inn hele 80 000 kroner på ei uke! Her var det elevene selv som dro rundt til bedriftene og fikk tak i premier:

– De fikk inn veldig fine premier fra det lokale næringslivet, ikke minst flere hotellovernattinger fra Thon-hotellet og en del konsertbilletter fra Momentium. Det gjorde at loddene gikk unna, forteller hun.

Elevene presenterte prosjektet sitt på «Middag med mening» på Terminalen byscene på mandag. Foto: privat

Pitching hos lokale bedrifter

Planen videre er at elevene i dag, onsdag, skal rundt på lokale bedrifter på Hessa med en live «pitch» – altså en kort presentasjon av prosjektet sitt og hvorfor de trenger støtte til det.

Lego-suksessen på Hessa

Hessa skole har deltatt og satsa sterkt på First Lego League i fem år, hele tida med realfagslærer Kristine Rogne som engasjert pådriver. To ganger tidligere har elevene hennes kommet seg til den skandinaviske finalen – og i 2021 gikk de til og med enda et hakk videre og fikk delta på World Festival i USA. Å finansiere turene har aldri vært så vanskelig som i år:

– Mo i Rana er et ekstremt dyrt sted for oss å reise til. Faktisk kommer reiseutgiftene på omtrent det samme som da vi var i USA! Da var vi der i åtte dager, så det var hotellet som var den største utgiftsposten, slik at totalbudsjettet var en del større enn nå. Det var likevel enklere å samle inn pengene, siden vi hadde et halvt år på oss og ikke bare tre uker. Dessuten virker det som det er litt enklere å få midler til internasjonale konkurranser enn «bare» en skandinavisk finale, sier Rogne.

Gratisprinsippet

Et viktig moment, poengterer hun, er at all skoleaktivitet i grunnskolen skal være gratis. Man kan derfor ikke legge noen egenandel på elevene, og de skal heller ikke ha noen andre utgifter.

– Det er mange som har dårlig råd om dagen, og derfor er vi opptatt av at lommepenger til elevene blir en del av det totale reisebudsjettet vårt.

Styrker samholdet og klassemiljøet

Selv om det blir litt styr og ekstraarbeid når Hessa-elevene gjør det så bra år etter år i First Lego League, synes Kristine Rogne at det er verd det:

– Vi har det veldig kjekt, og både elever og lærere gir hverandre mye. Det er så mye engasjement og glede! Ikke minst ser jeg at klassemiljøet og samholdet blir veldig styrka, og det er kanskje den aller største gevinsten med å være med på dette, sier hun.

Dedikerte foreldre

Også foreldregruppa til klasse 7C er svært dedikerte og positive til å bidra. I år er klassa til og med så heldige at de har en forelder, Pål Haugen, som hjelper elevene med å programmere en app som er klassens bidrag i innovasjons-delen av konkurransen. Appen skal hjelpe barn og unge med å finne fritidsaktiviteter i nærområdet.

– Pål Haugen har stilt opp både på ettermiddag og kveld og blant anna lært elevene å programmere i Python og også hvordan de kan få hjelp av kunstig intelligens – ChatGPT – til å skrive en startkode som de kan ta utgangspunkt i. Samtidig er han veldig opptatt av at programkoden skal være elevenes – det er de som skal gjøre jobben, roser Rogne.

Stadig bedre utstyr

Elevene har også, etter en søknad til FAU, fått kjøpt inn den helt nyeste Lego-roboten, som koster 7 000 kroner. Forhåpentlig kan det hjelpe dem til at kodegruppa – eller robotgjengen – klarer å knuse rekordpoengsummen på 360 fra finalen og nå over 400 poeng.

– Helt siden vi starta opp med First Lego League for fem år siden, har vi klart å investere i litt nytt utstyr hvert år. Alt dette går i arv til neste års sjuendeklassinger, slik at de stadig får litt mer og bedre utstyr å jobbe med, sier Kristine Rogne.

Her holder elevene på med å å programmere appen som er deres bidrag i innovasjonsdelen av First Lego League. Programmeringa gjøres i språket Python. Foto: privat