Sist fredag var partileder Sylvi Listhaug på besøk for å overrekke blomster og for å ta en prat med media sammen med den nyutnevnte ordføreren. Med Lykkebø Strand som ordfører, er Ålesund den største bykommunen i Norge med ordfører fra Frp.

– Ja, det høres ikke så galt ut, svarte Listhaug på spørsmål fra NRK om Ålesund nå skal være et utstillingsvindu for Frp-politikk i ei bykommune. Vi tok en liten prat med de to om hva dette vil kunne innebære for oss som innbyggere.

Valgresultatet

At Frp fikk så stor oppslutning her på Sunnmøre ser de begge på som en stor tillitserklæring fra velgerne.

– Vi har lenge stått sterkt på Sunnmøre og jeg tror at folk her har sett at vi leverer på den politikken vi lover. Ikke minst da vi hadde så mange som fire statsråder fra Sunnmøre i regjering og fjernet bompenger for til sammen 1,3 milliarder her oppe. Så har vi mange flinke og tydelige folk på listene våre denne gangen, noe jeg er sikker på har bidratt til det gode resultatet, sier Listhaug.

– I tillegg har det nok hjulpet oss at vi nå har den mest sunnmørsfiendtlige regjeringen i manns minne. Ei regjering som har økt formueskatter og innført grunnrenteskatt, noe som har gitt en svekket leverandørindustrien her på Sunnmøre, sier Lykkebø Strand.

Men han understreker samtidig at han har blitt møtt med en raushet og velvilje fra avtroppende ordfører Eva Vinje Aurdal, som virkelig varmer.

– Hun har vært på tilbydersiden hele veien når det kommer til å sørge for en smidig overgang, noe jeg setter enormt stor pris på, understreker han.

Stødig, men i riktig retning

Lykkebø strand er klar på at også de har tatt innover seg den stramme økonomiske situasjonen Ålesund står i, men lover ikke et budsjett med Wow-faktor allerede nå i desember.

– Vi må nok gjøre noen tydelige prioriteringer, for hovedmålet er å etterlate kommunen i bedre stand etter fire år, sier han. Men et par ting er de begge helt klokkeklare på:

Kommunedirektøren har blant annet fremmet forslag om å øke eiendomsskatten i Ålesund for å bøte på økonomien.

– Å vedta et budsjett med økning i eiendomsskatten er helt uaktuelt for oss. Eiendomsskatten skal på sikt reduseres ikke økes, men på grunn ting som kommunedeling og dårlig økonomisk styring de siste årene vil det være vanskelig å få det til i kommende budsjett, sier Lykkebø Strand.

Han er heller ikke til å misforstå når det kommer til å øke bomsatsene i bomringen i Ålesund.

– Helt uaktuelt, svarer han.

Borgundvegen 199 har de siste årene vært gjenstand for et betydelig forfall. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Borgundvegen 199 kan bli solgt

De to er helt tydelig på at det jobber mange flinke folk i eldreomsorgen, som til tross for stramme kommunale rammer klarer å gi god omsorg både på sykehjem og i hjemmetjenesten.

– Det er helt klart mye som fungerer godt. Ta Ørskog som jeg kjenner godt, som et eksempel: der inne gjøres det en helt fantastisk god jobb, sier Listhaug.

Likevel har en av kjepphestene til Fremskrittspartiet gjennom mange år vært å slippe til private aktører i eldreomsorgen.

– Vi ønsker å slippe til private, der det offentlige skal finansiere også tjenestene levert fra disse. Dette er et mye mer sosialt system enn det vi har i dag, der bare de som har mye penger har anledning til å kjøpe tilleggstjenester fra private. Valgfrihet og konkurranse vil være bra for kvaliteten også på dette området, mener Lykkebø Strand.

Og der kan ting skje fort:

– Man skal ikke se bort fra at det allerede i kommende budsjett kan komme forslag om å selge eiendommen Borgundvegen 199 til private aktører som ønsker å drive eldreomsorg, avslører de to.

Ungdomskriminalitet

Vårt politidistrikt ligger godt over landsgjennomsnittet når det kommer til økning i kriminalitet blant ungdom mellom 14 og 17 år.

– Selv om utgangspunktet er lavt ser vi at dette nå begynner å spre seg også til vårt distrikt. Vi må slutte å være naive og skaffe oss virkemidler som gjør at vi kan stoppe disse før de ender som hardbarkede voksne kriminelle. Vi trenger sanksjoner som virker også over for disse, sier Listhaug. Men legger til at dette er noe som må løses på nasjonalt plan.

– Likevel tar vi dette på alvor også her hos oss. Jeg skal i et møte med politiet i løpet av noen dager, sammen med ordførerne i kommunene rundt oss, for å snakke om nettopp dette, forteller Lykkebø Strand.

– Men det begynner i skolen. Lærerne må igjen få lov til å være sjefen i klasserommet. Det vi ser i dag er at dersom en lærer tat affære overfor elever som ikke klarer å oppføre seg, er det læreren som risikerer å bli straffet. Slik kan vi ikke ha det, legger Listhaug til.

Kvassneset

– Kvassneset er ikke en del av den politiske plattformen vi fremforhandlet med Høyre og Ålesundlista, så der står vi fritt. Vi kommer til å fremme forslag om å utrede alternativer til Kvassneset og fri til andre partier enn Høyre om å støtte oss på dette, avslutte påtroppende ordfører, Håkon Lykkebø Strand.