Treffpunkt er en aktivitet for ungdom mellom 13 og 30 i regi av Røde Kors Ungdom. Målet med Treffpunkt er å forebygge og hindre utenforskap blant unge, ved å tilby lavterskel møteplasser der de kan bli kjent med andre ungdommer og skape relasjoner.

Distriktssamlingen for de frivillige ungdommene blir holdt hvert år, med forskjellige temaer hver gang.

Inspirasjonstale ved ordfører Håkon Lykkebø Strand. Foto: Møre og Romsdal Røde Kors

Besøk fra ordføreren

Samlingen startet fredag ettermiddag med festmiddag hvor kleskoden var “Black and white”, og med premie til personen som var mest kreativt kledd. Kvelden fortsatte med dansing og diverse spill.

Lørdagen ble åpnet av Tore Nedregård, daglig leder i Møre og Romsdal Røde Kors, etterfulgt av inspirasjonstale fra ordfører Håkon Lykkebø Strand. Senere ble det workshop om organisasjonsutvikling ved Anam Amer, Organisatorisk Nestleder, Landsråd Røde Kors Ungdom og Arne Nergård Lynum, Rådgiver NPB Humanitære Programmer.

Distriktssamlingen ble avsluttet med besøk til Atlanterhavsparken, hvor ungdommene lærte mer om hvordan plast i havet påvirker både oss og økosystemet i havet.

Vinner av "Mest kreativt kledd" under festmiddagen. Foto: Møre og Romsdal Røde Kors
Røde Kors Ungdom Treffpunkt. Foto: Møre og Romsdal Røde Kors