I all hovedsak er natteravnene trygge, voksne mennesker som på frivillig basis er ute på kvelds- og nattestid for å hjelpe ungdommer. De befinner seg stort sett i Ålesund sentrum annenhver lørdag gjennom året, men er også til stede på større arrangementer med mange ungdommer og i russetida. Oppgaven deres er ikke å ta folk eller passe på at folk oppfører seg, men å hjelpe ungdommer og sørge for at de er trygge sent på kvelden.

– Natteravnene er der for folk som trenger en ekstra hånd eller som trenger noen å prate med. I tillegg er de til stede for å observere i tilfelle ting skulle skje. Dersom noe skulle oppstå, gir natteravnene beskjed til relevante instanser som politi og helse, og foreldre, opplyser Emilie Glas i Ålesund frivilligsentral.

Eli-Anne Vedde har vært natteravn i 10 år. Hun synes det gjør noe med henne å få være med å bidra. Foto: Kristian Moe

Et tryggere lokalsamfunn

Å ha natteravner i bybildet er i seg selv forebyggende. Synligheten deres kan være med på å dempe situasjoner som ellers kunne eskalert, uten at de trenger å gripe inn. Natteravnene er medmennesker og spiller dermed en helt annen rolle enn politi og andre nødetater i samfunnet, men skal uansett bidra til å skape et trygt samfunn for ungdommene.

– Det er omsorgspersoner som er ute og passer på, og som ønsker at ungdommene skal ha det trygt i nærmiljøet sitt, sier Emilie Glas.

Hva gjør natteravnene på en vanlig natteravnvandring?

– Vi går rundt, kikker og observerer ungdommene, og hjelper til der det trengs hjelp. Om det skulle være behov for hjelp, ser vi hva de trenger og om vi må kontakte politiet eller foreldre. Vi har med tepper og vann som vi gir til ungdommene, og passer på og tar vare på dem, forteller Eli-Anne Vedde, som har vært natteravn i 10 år.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at jobben og innsatsen vår er helt uvurderlig. Vi skal skape et trygt samfunn og der har vi en viktig rolle, legger Glas til.

Alle er velkomne

Ifølge Glas er det for tida rundt 60 natteravner i Ålesund. Etter pandemien var det en del natteravner som ga seg av ulike årsaker, så nå er fokuset på å bygge opp og få inn nye krefter til natteravnene.

– Vi trenger flere frivillige som vil være natteravner. Vi stiller egentlig ingen krav til de som ønsker å bli natteravn heller, bortsett fra at man må være over 20 år, sier Emilie Glas.

Hvordan kan man bli natteravn?

– Man kan registrere seg på nettsiden vår: alesund.friskus.com. Etter at man har gjort det, blir man kontaktet av meg. Da tar vi oss en liten prat for å bli litt bedre kjent også er man i gang. Det fine er at man melder seg de gangene man ønsker å være med. Vi har ikke noe krav om hvor ofte natteravnene skal gå. Man stiller opp når man kan og har lyst, svarer hun.

Emilie Glas i Ålesund frivilligsentral tror ikke man kan få nok natteravner. Kanskje kan dagravner også bli et faktum, men da trengs det flere frivillige. Foto: Kristian Moe

Dagravner

Og dersom Ålesund frivilligsentral får nok frivillige, kan det hende at de utvider tilbudet og innfører dagravner også. Emilie Glas avslører at de allerede har startet prosessen med å få til dagravner i Moa-området, men at det hele foreløpig er helt i startfasen. Etter hvert kan det også hende at man vil se dagravner i Ålesund sentrum også.

– Dagravner er det samme som natteravner bare at de skal gå på dagtid i Moa-området. Men for å få til et slikt tilbud er vi avhengig av å få tak i frivillige. Vi mener at det er et godt forebyggende tiltak, og har allerede vært i kontakt med senterledelse, politi og vektere, som alle har vært positive til det. Får vi nok frivillige setter vi i gang, poengterer Emilie Glas.