Han fikk med seg Scott Robertson, Reidar A. Falch Jørgensen, Anne-Grethe Juliebø, Odd-Arne Nikolaisen, Kjell-Idar Roald og Øivind A. Hanken i det nye styret. Vara er Finn Marstrander og Norunn Resnes.

Norsk forening for slagrammede Ålesund og omegn organiserer personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Lokalforeningen har nå 100 medlemmer.