Hun kommer fra en tilsvarende stilling i Avinor – og går dermed fra flysikkerhet til sjøsikkerhet. Hun flyttet nylig hjem til Sunnmøre med hele familien, etter en årrekke i Oslo.

– Anette tilfører viktig fagkunnskap innen kart og geodata og vil dermed styrke arbeidet vårt med å sikre trygg sjøtransport og effektiv drift og utføring av arbeidet med sjømerking, sier Roger Holgersen i avdelinga for rederi, fyr og sjømerking, der Anette skal jobbe.

Kystverket har ansvar for sjøvegen, og sørge for sikker seglas for alle sjøfarende. En viktig del av dette er de over 22.000 sjømerka langs hele kysten vår.

– Det er veldig kjekt å flytte «hjem» til en så spennende og meningsfylt jobb som jeg nå har fått her i Kystverket, sier Anette.