I forrige uke ble det klart at nåværende daglig leder, Finn Lervik, skal begynne som juridisk sjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Lervik vil fortsette som daglig leder ut året.

– Det er gjort et godt stykke arbeid av så vel ansatte som ledere de siste årene, som jeg ser frem til å videreføre som daglig leder. Ikke minst det siste året har det skjedd mye hos oss, både med tanke på organisering, nyansettelser og investeringer, som har posisjonert oss for videre utvikling og vekst, sier Dalhaug.

Dalhaug er i dag advokat/partner i Øverbø Gjørtz. Han jobbet i advokatfirmaet fra 2012 til 2016, før han hadde en periode som advokat i NHO Møre og Romsdal. Han kom tilbake som advokat/partner i 2021. I Øverbø Gjørtz jobber daglig leder i tillegg som advokat, som også Dalhaug vil gjøre. Han har spisskompetanse innen arbeidsrett.