Boligene er planlagt ferdigstilt i løpet av 2024, og blir liggende sentralt ved Moa med nærhet til alt man trenger i hverdagen, heter det i en pressemelding.

Kontrakten er en samarbeidskontrakt der ÅKE har til hensikt å inngå en kjøpekontrakt på 95 millioner kroner. Kjøpet inkluderer 8 boenheter for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 boenheter for eldre, fellesareal og en personalbase.

Kontrakten forutsetter investeringstilskudd fra Husbanken innen utgangen av 2023.

Boligene

Bygging av omsorgsboliger er et ledd i helsestrategien til Ålesund kommune, hvor kommunen skal legge til rette for tilgjengelige boliger der personer er mest mulig selvstendige.

Boligene skal organiseres i et borettslag der kommunen og tildelingskontoret bestemmer hvem som får tilbud om å bo her. Dette med bakgrunn i at boligene er rettet mot personer med ulik grad av hjelpebehov fra helsetjenestene.

Med investeringstilskudd fra Husbanken vil beboerne kunne kjøpe og eie boligen selv. På denne måten kan beboerne få ta del i gevinst fra deler av boligmarkedet, samtidig som de kan bo der så lenge de selv ønsker.