En meddommer eller lagrettsmedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Og tilbakemeldingene er ofte at folk synes at dette både er spennende og interessant å få være med på. Mange har derfor stått i flere perioder. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt en til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. Vervet som meddommer er ei samfunnsplikt, og til vanlig får du fri fra jobb for å utføre vervet. Om du taper arbeidsinntekt blir det gitt erstatning for det.

Hvem kan bli meddommere?

Alle som er mellom 21 og 70 år og er folkeregistrert i Ålesund kommune kan søke. Vi ønsker mangfold, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsetting. Vi oppfordrer spesielt menn til å søke, skriver kommunen.

Ålesund kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene.

Nye meddommere blir tatt inn fortløpende. For å søke fyller man ut et enkelt skjema, så er man registrert. Kommunestyret vil så behandle saken i neste møte, og man vil så få et brev om vedtaket.