Selskapene velger å investere lokalt og Digerneset Næringspark styrker sin posisjon som et viktig logistikk-knutepunkt i regionen.

Logistikkterminalen vil bestå av 4385 kvm bygg fordelt på kontor, omlastingsterminal, lager og overbygd utelager. Tomten er på 16.800 kvm. Det er Sporstøl Arkitekter AS som har tegnet den nye terminalen i samarbeid med utleier og leietaker. Den nye logistikkterminalen vil bli arbeidsplassen for 96 ansatte i Veøy Møre AS.

Slik vil den nye terminalen se ut. Foto: Illustrasjon Sporstøl arkitekter

– Vi ser frem til å flytte inn i moderne lokaler som skal bidra til effektiv drift og gode arbeidsplasser i årene som kommer», sier daglig leder i Veøy Møre AS og konsernsjef i Veøy, Lars Elling Bjåstad.

Han sier at mer moderne fasiliteter har vært en del av konsernets langsiktige strategi for å kunne satse enda sterkere på markedet i Møre og Romsdal. Det er PEAB K. Nordang AS som har fått oppdraget med å bygge den nye logistikkterminalen. Det er signert en totalentreprisekontrakt mellom partene og innflytting blir i løpet av 1. kvartal 2025.

– Vi ser frem til å starte arbeidet med et bygg av høy kvalitet med fokus på bærekraftige løsninger, og setter veldig stor pris på tilliten som byggherren har vist oss med denne kontrakten», sier Kjetil Nordang, daglig leder i PEAB K. Nordang AS.

Daglig leder i Digerneset Næringspark AS, Nils Eirik Wenaas, berømmer Veøy Møre AS for å tørre å satse i tider hvor det er mye negativt fokus i media.

– Vi har tro på at flere vil komme etter nå som det er mindre press på byggekostnadene enn det har vært de siste årene. Mangel på strategiske arealer for denne type virksomhet er en kjent problemstilling i Ålesund Kommune. Digerneset Næringspark har fortsatt byggeklare tomter for produksjon, lager- og logistikkvirksomhet», sier han.