Overgangen fra ungdom til voksen og selvstendig kan være ei utfordring for de fleste, men kanskje ekstra vanskelig for personer som har nedsatt funksjonsevne. For å gjøre overgangen litt lettere og mer oversiktlig, inviterer Ålesund kommune og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) til en «livsmesse» der man kan få bli kjent med en del av de mulighetene som finnes.

– Så vidt vi har klart å finne ut, er det første gang en messe av denne typen har blitt arrangert her til lands. Det har vært noen jobbmesser og teknologimesser som har retta seg mot denne målgruppa, men ikke noe som har favna så bredt som det vi vil, forteller Cecilie Borgen-Bøe, som er prosjektleder for «Kvalitetsløft i tjenestene til personer med utviklingshemming» i Ålesund kommune.

35 stands

Livsmessa blir arrangert på ettermiddagstid i bystyresalen torsdag 18. april. Den vil minne om en vanlig bolig- eller jobbmesse, men vil altså favne langt bredere. Det blir stands fra hele 35 forskjellige tilbydere innen blant anna arbeid, kultur- og fritidstilbud, folkehøyskoler og videregående skole, hjelpemidler koordinering og tildeling av kommunale tjenester og – ikke minst – alt som har med bolig å gjøre: Husbanken, andre støtteordninger, sosialkoordinator med mer.

– Man skal kunne komme med mange ulike spørsmål i hodet og få orientere seg om de mulighetene som fins. Det håper vi vil bidra til å fjerne barrierer og legge bedre til rette for deltakelse i samfunnet, sier Cecilie.

For alle interesserte

Livsmessa vil være åpen for alle interesserte: ungdommer som er på vei mot en overgangsfase, pårørende, personer som arbeider med tjenester for denne gruppa, og andre.

– Vi vet at overgangen fra ungdom til voksen kommer brått på, så det er lurt å tenke over det lang tid i forveien. Derfor tenker vi at messa kan passe fra 12-årsalderen og oppover. Også voksne personer med utviklingshemming eller nedsatt funksjon kan ha god nytte av å komme og se hvilke tilbud som finnes, poengterer hun.

– Det finnes ikke noen oppskrift til dem som står i slike livsoverganger, men vi håper at alle som kommer, vil få bedre oversikt over mulighetene, sier Stine Løvold, som er virksomhetsleder for Arbeid og aktivitet i Ålesund kommune.

Målet: en livsmesse for alle

Håpet er at livsmessa skal bli en årlig tradisjon og at den etter hvert skal vokse seg ut over den målgruppa den har nå:

– Vi vet jo at overgangen fra ungdom til voksen kan være vanskelig for alle, så det hadde vært flott om vi etter hvert kan arrangere en livsmesse som inkluderer alle ungdommer, både de som har funksjonsnedsettelse og helt vanlige ungdommer, avslutter Cecilie Borgen-Bøe.