Frem til konstituering av det nye kommunestyret mot slutten av oktober, har den nye posisjonen formelt sett ingen makt, og den hele og fulle styringen vil de ikke ha før 1. januar neste år.

– Det som er viktig nå, er at alle involverte parter tar de tydelige signalene som kommer fra påtroppende posisjon i Ålesund, og handler i forhold til det, sier Knutsen. Og disse signalene er helt tydelige:

Vest for Posthuskrysset

– Vi mener den beste løsningen er å la den nye gateterminalen ligge omtrent der busstoppet på rutebilstasjonen ligger i dag. Der har man areal til å lage en velfungerende og trivelig gateterminal, og bussene kan i all hovedsak ha venteparkering i tilknytning til terminalen. Da slipper vi å spre dette over hele byen, sier han.

Han er samtidig klar på at det arbeidet som pågår i Korsegata ikke berøres av en slik flytting.

– Dette går sin gang, og skal være ferdig asfaltert i november, forteller han

Arbeidet i Korsegata vil ikke bli berørt av en evt. flytting av gateterminalen i Keiser Wilhelms gate. Foto: Kåre Stig Nøstdal

– Det som er viktig nå er at vi skaffer oss en oversikt over hvilke handlingsrom vi har for å flytte den delen av gateterminalen som ligger i Keiser Wilhelms gate øst for Posthuskrysset. Her er vi selvsagt bundet av kontraktene med entreprenøren, men jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at dette burde være mulig å bli enige om, sier en optimistisk Hans Kjetil Knutsen.

Andre byrom

Han vil heller ikke slippe taket i de andre prosjektene i området, som har vært tett knyttet sammen med den nye gateterminalen. Disse er han helt klokkeklar på at må videreføres:

– Prosjektene i Korsatunnelen og på Harald Torsviks plass må gå sin gang. Dette er alle områder som trengs å oppgraderes, sier han, og fremhever særlig Korsatunnelen. Men han er også kritisk til at denne stenges om kvelden og i helgene:

– Når Aksla parkering kan være åpen 24/7, blir det veldig rart for meg at vi ikke også kan holde Korsatunnelen åpen for gjennomgang hele døgnet. Her er jo i tillegg offentlige toaletter, som med fordel kunne vært tilgjengelig utenom dagens «åpningstider» avslutter Hans Kjetil Knutsen.

Knutsen er klar på at opprustingen av Korsatunnelen må fortsette, og ønsker også å se på hvordan man kan utvide åpningstidene. Foto: Kåre Stig Nøstdal