– Vi håper at dette skal være et tiltak som gjør at flere unge engasjerer seg i klubber og blir en ressurs for klubben sin, sier klubbutvikler i Sunnmøre fotballkrets, Kjetil Henningsen, som står bak prosjektet «Ung Leder».

Skal inspirere

Henningsen opplyser at fotballkretsen besluttet i fjor at prosjektet «Ung Leder» skulle settes i gang i år, og fra januar av startet arbeidet med dette konkret. Nå har det blitt utarbeidet et program over tre samlinger med faglig innhold og sosiale aktiviteter.

– En sentral del av programmet er at vi kommer til å ha eksterne personer til å holde innlegg, som kan inspirere deltakerne. Vi har blant annet fått bekreftet at ungdomsrepresentant i forbundsstyret, Mikkel Mørch Sollie, skal være på den første samlingen. Vi satser på gode diskusjoner, inspirerende foredrag, samtidig som vi legger vekt på de sosiale aktivitetene, forteller Henningsen.

Han understreker også at man kan melde seg på programmet uavhengig av om man allerede har en rolle i en klubb fra før eller ikke.

– Det er viktig å få frem at det er lav terskel for å melde seg på. Du kan gjerne ha ei rolle i en klubb fra før av, men dersom du ikke har det, er dette en mulighet for å kunne engasjere seg og bli en ressurs for klubben sin. Programmet er for alle som er glade i fotball og som ønsker å bidra, poengterer Kjetil Henningsen.

Kjetil Henningsen håper at Sunnmøre fotballkrets kan arrangere «Ung Leder» årlig. Foto: Kristian Moe

Vil ha kvinnelige deltakere

Påmeldingen til programmet har allerede startet med påmeldingsfrist 16. april. Siden dette er første året «Ung Leder» arrangeres av Sunnmøre fotballkrets har det blitt satt et tak på 12 deltakere. Av disse 12 håper kretsen at 40 prosent av deltakerne er kvinner.

– Vi har en målsetning om å rekruttere 20 prosent flere kvinner i sentrale posisjoner i klubbene, og håper at dette programmet kan bidra til at enda flere kvinner engasjerer seg. I fjor utarbeidet vi en bærekraftstrategi, der et av bærekraftsmålene handler om like muligheter. Å få flere jenter og kvinner inn i fotballen er et mål for oss, og en del av strategiplanen til Norges fotballforbund (NFF), forteller Henningsen.

I bresjen for unge, kvinnelige ledere i en fotballklubb, er AaFK Fortuna-kaptein Mette Muri. Sammen med Henningsen er hun sterkt involvert i prosjektet «Ung Leder». Hun tror at et slikt program vil hjelpe på å få flere kvinner inn i roller i klubben, og tror deltakerne vil lære mye om seg selv ved å delta på «Ung Leder».

– Gjennom et slikt program blir man nok kjent med seg selv og hvordan man selv er som leder. I tillegg lærer man mye av å ha en lederrolle. Jeg har hvert fall lært mye om meg selv. Jeg har blitt utfordret av trenerne om å være en tydeligere og bedre leder. Samtidig handler det om å finne sin egen måte å være på og ikke ta på seg en rolle man er ukomfortabel i. Det å finne sin egen måte å være leder på tror jeg er veldig viktig, og det får man lære gjennom programmet, understreker Mette Muri.

– Vi kommer også til å ha kvinner til å holde foredrag. Der er Mette høyaktuell. Vi jobber med det, og håper å få tak i personer som kan inspirere og fortelle om sin bakgrunn og hva de gjør i dag, supplerer Henningsen, som håper at at opplegget blir en suksess.

– Vi er spente, positive og har troen på at dette skal bli bra. Flere kretser har arrangert dette tidligere, og har gode erfaringer. Målet er at det skal gå såpass bra at vi kan arrangere «Ung Leder» årlig, avslutter han.