Prisene og hederstegnene som Ålesund kommune skal dele ut, er Hedersprisen, Kultur- og idrettsprisen, Ungdommens kulturpris, Kunstnerprisen, Byggeskikkprisen og Miljøprisen. Kommunen ønsker å få inn forslag til vinnere av alle prisene, seinest innen 16. september. Kandidatene kan være både privatpersoner, lag og organisasjoner.

Bakgrunn og informasjon om de ulike prisene finnes på kommunens hjemmeside. I fjor var det disse seks som fikk pris: Per Asle Bjørge (Heidersprisen), Therese Longva (Kunstnerprisen), Monica Sæth Bjørlykhaug (Ungdommens kulturpris), Bybadet (Byggeskikkprisen), Rydd Norge (Miljøprisen) og Roy “Kakken” Carlsen (Kultur- og idrettsprisen).