Cecilie Myrstad har vært med på å bygge opp bankens bærekraftssatsing. Både den delen som handler om bankens eget bærekraftsarbeid og utvikling av produkt og tjenester for bankens kunder. Nå skal hun lede den nyopprettede avdelingen og videreutvikle bankens rolle som pådriver for bærekraft. Myrstad har lang fartstid i Sparebanken Møre og har hatt ulike roller innen områder som utvikling, marked, strategisk markedsføring og informasjon, og fra 2017 som leder for avdeling kommunikasjon og samfunnsansvar. Fra 2020 har hun også hatt koordinatoransvar for bankens tverrfaglige bærekraftskomité. – Bærekraft er en viktig driver fremover og finansnæringen har en sentral rolle. For å styrke bærekraftarbeidet ytterligere har vi etablert den nye avdelingen, som skal ledes av Cecilie Myrstad. Hun har vært helt sentral i arbeidet vårt med bærekraft i mange år, og jeg er trygg på at hun vil lede arbeidet med stødig hånd fremover, sier Trond Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre. – Jeg brenner for at vi som finansaktør skal bidra i den omstillingen vi er i gang med, og er stolt over det vi har gjennomført så langt. Nå gleder jeg meg til at vi gjennom opprettelsen av avdeling bærekraft kan få gjort enda mer. Ikke minst bidra til at regionen vår kommer best mulig ut av det grønne skiftet, sier Cecilie Myrstad.