Mandag presiserte Josef Benchi, kommunikasjonsansvarlig for Ålesund Jamii Islamsk senter, at dette ikke bare er en moské, men et muslimsk senter med en rekke ulike aktiviteter.

Han bekreftet samtidig at det også vil bli kalt inn til fredagsbønn i disse lokalene, og at et betydelig areal var tiltenkt dette, slik tegningene sendt til Ålesund kommune viste.

Uriktig informasjon

Tirsdag gjentok daglig leder for Ålesund Jamii Islamsk Senter, Sagvan Fathi Ahmed Ahmed det samme til Smp.no.

I samme saken uttalte han imidlertid også følgende:

– Både tidlegare eigar og styret i bygarden har vore positive.

Onsdag kveld ble vi kontaktet av representanter for bygården, som ønsket å komme ut med følgende informasjon:

– At styret i sameiet Kongens gate 18 stiller seg positive til dette prosjektet er ikke riktig. Sameiet har ennå ikke mottatt noen informasjon om prosjektet, har ikke satt oss inn i saken, og vil ikke ha noen mening om prosjektet før dette er behandlet i sameiets styre.

Da vi torsdag snakket med Sagvan Fathi Ahmed Ahmed, presiserte han for oss at han hadde snakket med beboere i Kongens gate 18., og at han hadde opplevd denne dialogen som positiv.

Smp.no har nå rettet dette i saken.