13. mai skulle to personer tilknytta Aalesunds Museum tømme bankboksen som de har hatt hos Sparebanken Møre siden museet kjøpte en gullskatt – den såkalte Laksefjordskatten – i 1931. Stor var overraskelsen – og forferdelsen – da det viste seg at bankboksen allerede var tømt. Bakgrunnen for at museet skulle tømme bankboksen etter 91 år, var at Sparebanken Møre ikke lenger skal tilby bankboks-tjenester. Den ene av de to personene som siden slutten av ’90-tallet har hatt fullmakt til å åpne bankboksen signerte seg inn, og med seg til å assistere hadde han museumsbestyrer Torgeir Melsæter, opplyser Kjell Skorgevik, som er styreleder for Aalesunds Museum.

Ukjent fullmakt

Han forklarer at det hele tida har funnes to nøkler til bankboksen; én som Aalesunds Museum har hatt i hende og én som banken har hatt kontroll på. Det er da slik, forklarer Skorgevik, at for å få tilgang til bankboksen, må begge nøklene brukes. Videre må en av de to fullmaktshaverne signere seg inn, og en representant fra banken må også være til stede. Ifølge Skorgevik er fullmaktshaveren som var med for å tømme bankboksen nå i mai, den eneste som har åpna boksen de 25 åra. Det har han gjort sjeldnere enn én gang årlig, sist for rundt tre år siden, da gullskatten fortsatt var på plass. Den andre fullmaktshaveren har aldri åpna bankboksen. 13. mai var altså likevel gullskatten forsvunnet, og bankboksen var helt tom. Opplysninger som Skorgevik seinere har fått av Sparebanken Møre, viser at bankboksen hadde blitt åpna 25. november 2019 av en ikke-autorisert person, noe verken styrelederen eller fullmaktshaveren som innimellom har sjekka bankboksen, skal ha visst om. I utgangspunktet skal det ikke være mulig for en ikke-autorisert person å få tilgang til bankboksen, pengterer Skorgevik. Vedkommende hadde altså ikke fullmakt, men skal ha framvist legitimasjon.

Kjenner identiteten Skorgevik opplyser videre at han ba Sparebanken Møre om å få navnet på både den ikke-autoriserte personen og på vedkommende som gav fullmakta. Navnet på den ikke-autoriserte personen, altså den som faktisk åpna bankboksen, har museet nå fått, men ikke navnet på den som tillot vedkommende å gå ned i kjelleren og åpne bankboksen uten å ha fullmakt. – Vi vet altså hvem som for to og et halvt år siden var den siste som åpna bankboksen og observerte gullskatten. Siden det var først helt nylig vi oppdaga dette, har vi ikke fått kontakta vedkommende ennå. Først må museet ha et styremøte for å vurdere hva vi skal gjøre, uttaler Skorgevik. Styremøtet ble holdt mandag kveld. Hva styret kom fram til, ble ikke kjent for Nytt i Uka før vi gikk i trykken, men vi følger opp saka neste uke.

– Må ha kontroll på nøkkelen

Sparebanken Møre poengterer at det er bankboksleierens ansvar å passe på nøkkelen. Tone Skotheim Gjerdsbakk, leder for kommunikasjon og konsernstøtte i Sparebanken Møre, blitt forelagt opplysningene fra Kjell Skorgevik. Hun har følgende kommentar når det gjelder hvordan tilgangen bankboksene er sikra: – Banken kan ikke uttale seg om enkeltsaker, men på generelt grunnlag vil vi understreke at banken har klare regler for adgangen til bankboksene. Ingen bankbokser kan åpnes uten innehavers nøkler, som de selv er i besittelse av, og det er innehavers ansvar å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til nøklene. Banken skal straks varsles ved tap av nøkler, slik at bankboksen kan sperres. Bankbokser kan kun åpnes med innehavers nøkkel i kombinasjon med egen nøkkel fra banken. Begge nøkler er nødvendig for å åpne bankboksen. – For å holde oppsyn med tilgangen til bankboksene, må den som åpner en bankboks kvittere med dato og signatur. Innholdet i bankboksene er for øvrig privat eiendom, og banken fører ikke kontroll med hva som legges inn i eller tas ut av bankboksene.

Finneren ble lurt

Gullskatten ble omtalt her i avisa av skribent Einar Welle i 2016. Der forteller han at skatten, som trolig stammer fra vikingtiden eller tidlig middelalder, ble funnet innerst i Laksefjorden av sjøsamen Erik Johnsen i 1929. Året etter ble han overbevist av skipper Lars Ask til å tro at det dreide seg om verdiløs messing, og Ask fikk kjøpe gullet for ti kroner. I 1931 solgte så Ask gullet videre til Aaalesunds Museum for 1 050 kroner. Siden den gang har det ligget i bankboksen som museet altså har leid i 91 år – de drøye to siste åra uten å vite at boksen var tom. Ei anna side av saka, går det fram av artikkelen til Welle, er at Gamvik museum lenge har ønska å få gullskatten tilbake til kommunen der den ble funnet – eller i det minste en kopi av den.