Da inviterer Ålesund bibliotek, Kirkens Bymisjon og Redd Barna til en bokprat med forfatter Marit Eikemo og forsker Hilde Danielsen om bolig, ulikhet og familiefattigdom.

Barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, flytter oftere enn andre, de bor trangere og har omgivelser som er utrygge. De opplever skam og vil ikke invitere venner hjem, for da er det umulig å skjule hvordan de egentlig har det.

Målet for norsk boligpolitikk er at alle skal bo godt og trygt. Dette er en av bærebjelkene i velferdspolitikken vår. Likevel bor det i Ålesund om lag 270 barn i lavinntektsfamilier som bor for trangt og ikke har råd til å kjøpe egen bolig. Skal vi gjøre noe med fattigdommen, må vi snakke om bolig.

Samtalen

Marit Eikemo er en av våre fremste samtidsforfattere og denne våren er hun aktuell med ny roman ‘Vi er brødrene Eikemo!’ som kommer i mai. Flere av hennes bøker tematiserer verdien av et hjem. I romanene sine utforsker hun også menneskelige relasjoner og dagligdagse situasjoner gjennom personer som enten har falt utenfor eller ikke finner tilhørighet i tradisjonelle fellesskap.

Hilde Danielsen er forsker og deltatt i det innovative forskningsprosjekt «Nye mønstre» som viser oppløftende resultater for hvordan norske kommuner kan bryte koblingen knyttet til at fattigdom går i arv fra én generasjon til neste.

Samtalen vil bli ledet av Anna-Sabina Soggiu som er sosionom, samfunnsdebattant og forfatter av boken Vi fattigfolk. Ålesund bibliotek lover en ærlig samtale om virkeligheten sånn den er, og hvordan vi sammen kan skape forandring.