«Sunnmøre på rett vei» og NHO Møre og Romsdal inviterer til Samferdselskonferansen 2002. Temaet blir eksportvegen E136/E39 fra Ålesund til Dombås, opplyser Hans-Peter Kaaresen i «Sunnmøre på rett vei». (Arkivfoto fra 2014) Foto: Nytt i Uka

Det er organisasjonen «Sunnmøre på rett vei» og NHO Møre og Romsdal som står bak Samferdselskonferansen 2022. Onsdag 7. september inviteres det til foredrag og debatt om eksportvegen E136/E39 fra Ålesund til Dombås.

– Nå har vi sjansen til å få si hva vi ønsker og vise at vi er på ballen for det som er hovedpulsåra inn og ut av fylket, poengterer Hans-Peter Kaaresen i «Sunnmøre på rett vei».

«Dødsveien»

Kaaresen mener konferansen blir relevant for alle som har et engasjement for samferdsel – særlig for bedrifter som er opptatt av å frakte varer – ikke minst fisk for eksport – på en trygg måte.

– Det er ikke tilfeldig at veien opp Romsdalen kalles «Dødsveien». Mange steder går veien akkurat som for hundre år siden, og det har vært mange dødsulykker gjennom åra. Men vi må ha en trygg eksportvei, og den må være uten flaskehalser, slik at ikke trafikken stopper opp hver gang en trailer kjører av veien, sier Kaaresen.

Tredelt

Han opplyser at konferansen vil bli delt i tre bolker: Først får samferdselsmyndighetene mulighet til legge fram sine tanker, meninger og planer. Dernest vil representanter for NHO, Lastebileierforbundet og flere bedrifter som er avhengige av eksportvegen, fortelle om sine ulike utfordringer ved dagens eksportveg. I tredje del vil sentrale og lokale politikere, pluss økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten, presentere ulike løsninger på transportproblemet. Og til sist blir det paneldebatt.

– Vi håper konferansen vil bidra til at politikerne får høre hvilke problemer eksportbedriftene sliter med og hvilke behov hver enkelt av dem har for at de skal kunne få varene sine trygt fram. Med Hans-Christian Vadset som debattleder og moderator, bør ikke det by på noen problemer, sier Hans-Peter Kaaresen.

Tungt lag

Som foredragsholdere og debattanter kommer blant anna økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten fra Norges handelshøyskole; Erling Sande og Frank Sve fra Stortingets transportkomite; leder av samferdselsutvalget, Kristin Marie Sørheim; tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale; Sylvi Listhaug.