Våren 2022 inngikk Medi 3 en avtale med Helse Midt-Norge om å gi spesialistbehandling innen psykisk helsevern til pasienter på Sunnmøre. Avtalen fra 1. juli og i to år framover, med mulighet for forlengelse. Nå har Helse Midt-Norge gjort det klart at de avslutter avtalen når toårsperioden går ut til sommeren. Det samme gjelder for andre avtaler som helseforetaket har med private aktører innen dette feltet.

Ifølge en pressemelding fra Medi 3 har avtalen som de har hatt, sørga for at mer enn 800 pasienter årlig har har fått spesialistbehandling innen psykisk helsevern. At avtalen ikke blir forlenga, skal ha kommet overraskende på dem:

– Bekymra for konsekvensene

– Beskjeden kom som lyn fra klar himmel rett før jul. Vi er bekymra for konsekvensene dette vil ha for allerede sårbare pasientgrupper. Sett i lys av Helse Møre og Romsdals egne uttalelser til NRK, blir beslutningen enda mer uforståelig. Vi kan ikke se hvordan Helse Midt-Norge skal klare å få behandlingstilbud til disse pasientene i egen regi, uttaler administrerende direktør Jan-Terje Teige i Medi 3 i pressemeldinga.

Fornøyde, men mener det offentlige kan gjøre det like bra

Til NRK opplyser kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Eiliv Flakne at helseforetaket er godt fornøyd med samarbeidet med de private aktørene. Grunnen til at avtalene er sagt opp, opplyser han, er at de har kommet fram til at det offentlige helsevesenet kan gjøre jobben like godt – dersom de har rett tilgang på personell. Han innrømmer samtidig at det å få tak i nok kvalifisert personell, kan bli en utfordring, men har likevel tro på at de skal klare det.

Også klinikksjef for psykisk helse og rus i Møre og Romsdal, Ståle Hoff, uttaler til NRK at samarbeidet med de private aktørene har vært godt, men at man ikke har klart det som var hovedmålet med disse avtalene, nemlig å få en vesentlig reduksjon av ventelistene.

– Store konsekvenser

Avtalen vår har løpt i ett og et halvt år. Vi har brukt store ressurser på å bygge opp godt fungerende fagmiljøer som skal kunne være langsiktige samarbeidspartnere med det offentlige. Oppsigelsen gir selvsagt utfordringer for Medi 3, men vi mener det viktigste er at beslutningen får store konsekvenser for en viktig pasientgruppe med stort behov for helsehjelp, sier Medi 3s Jan Terje Teige.

Administrerende direktør i Medi3, Jan Terje Teige, her fotografert høsten 2022 da det nye psykiatri-tilbudet hadde vært i drift i knappe to måneder. Foto: Kenneth Kamp (arkivfoto)