Allgrunn er et samarbeidsprosjekt mellom tre av de ledende grunnentreprenørene på Nordvestlandet: ACO Anlegg, Busengdal og Opshaug.

– Tanken bak etableringen var ønsket om å ha et mer relevant tilbud på mellomstore og store prosjekter - også utenfor egen region. Gjennom å samle ledende lokale grunnentreprenører i et arbeidsfellesskap ønsker vi å utforske mulighetsrommet som oppstår ved å forene krefter i én sterk regional aktør, forteller Rolf Anders Håberg, daglig leder i Busengdal.

– Det nye navnet Allgrunn spiller på vårt tjenestetilbud «alt innen grunnarbeid», og på «vår måte» å drive selskapet på, sier Tarjei Rødset, en av initiativtakerne bak Allgrunn.

Allgrunn har allerede vært delaktig i flere større prosjekter: Selskapet hadde hovedentreprise på masseutskiftning, opparbeiding av tomt, teknisk anlegg og grunnarbeid for fabrikk for Subsea 7, var største underentreprenør for Skanska Norge ved bygging av Nordøyvegen, og etablering av forbikjøringsfelt E39/E139 på Ørskogfjellet, med Statens Vegvesen som byggherre.