Det var i går, mandag, Ålesund kommune fikk melding om at det var sett kloakk i sjøen i området ved Grønvika / Prinsen camping. Ansatte i virksomhet for vann og avløp rykka straks ut og satte i gang arbeidet med å få klarhet i hva som hadde skjedde, avgrense utslippet og reparere skaden, melder kommunen på sine hjemmesider.

Mest trolig er utslippet knytta til feil på en eller flere av kummene i området.

Det ble tatt prøver av badevatnet, og fram til man har fått resultatet av prøvene, anbefaler Ålesund kommune at man ikke bader i området. Dette er gjort med skilting i området, samt informasjon på hjemmesida til Ålesund kommune og på Facebook.

Når kommunen har fått svar på prøvene, og når vannet er trygt igjen, vil det bli informert om dette.