Etter at man la varme i gågata for rundt 30 år siden, har snø og is og slaps blitt holdt effektivt borte. Tirsdag la imidlertid snøen seg, og litt ut på dagen fikk vi en telefon fra Jan-Arild Hagen, som lurte på hva i all verden som hadde skjedd. For snø i gågata var det lenge siden han hadde sett!

Vi ringte Ålesund kommune, og der fikk vi vite at de ikke var blitt informert om at varmen ikke var på, men at det i alle fall ikke var et strømsparingstiltak eller andre planlagte årsaker til at snøen fikk legge seg i ro og mak. Så vi ble henvist til å sjekke ut saka hos leverandøren, altså Tafjord Kraftvarme.

Tafjords kommunikasjonssjef, Kari Løken, kunne fortelle at de tirsdag morgen ble gjort oppmerksom på at snøen hadde lagt seg i Kongens gate. De rykka da ut og fant ut at selv om kraftvarmen var påslått etter sommerhalvåret, var det noen ventiler som ikke hadde blitt åpna. Ventilene måtte åpnes manuelt, noe som ble gjort umiddelbart. Det tok likevel noen timer før gata var varm nok til at snøsmeltinga kunne starte. Onsdag formiddag er gågata på god vei til å bli snøfri igjen.

Kan hende var det litt irriterende for dem som forventa en tørrskodd spasertur gjennom gågata på tirsdagen, men de fikk i alle fall et vakkert og sjeldent syn!

Ifølge Løken har gågata vært vinteroppvarma siden tidlig på ’90-tallet. Den gang var det Ålesund og Sula energiverk som sendte inn varme fra varmepumper på Meierikaia. I 1998 og ble energiverket fusjonert inn i Tafjord, og noen år seinere ble Meierikai-varmen erstatta med kraftvarme fra Grautneset. Derifra har Tafjord for øvrig levert varme helt siden 1987, men på 90-tallet hadde de ikke varmerør inn til Ålesund sentrum.