Vedtaket i dag setter Helse Møre og Romsdal i en krevende situasjon.

– Våre utfordringer med pasientsikkerhet i eget foretak oppleves å ikke bli tilstrekkelig vektlagt, mens økonomi blir den avgjørende faktor i saken. Vi er også overraska over at pkt. 4 i forslag til vedtak ble strøket, uttaler Ingve Theodorsen og Olav Lødemel.

De forteller videre at de er bekymret over hvordan styrebehandlingen i HMN blir oppfattet blant de ansatte i Helse Møre og Romsdal.

– Det er HMN som vedtar tidspunkt for innføring. Vi trenger nå å diskutere konsekvensene av dagens vedtak før vi gir ytterligere kommentarer, uttaler Theodorsen og Lødemel.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal vil nå gjennomføre møter med ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste og Helse Midt-Norge.

Punkt fire i forslag til vedtak som ble tatt bort:

4. Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør etablere en dialog med Helse Møre og Romsdal om videre innføring, inklusive konsekvenser for SNR-prosjektet. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en sak med vurdering av innføringsprosjektet i styremøte i februar 2024.