Gravinga er i regi av Ålesund kommune og går ut på å sette ned en pumpestasjon, samt grave en 200 meters avløspgrøft i Fjordstien. Dette gjøres for at beboerne i området skal unngå private pumpestasjoner.

Derfor stenges Fjordstien fra Slevika og videre utover mot Bogneset så lenge arbeidet pågår. Det er venta at arbeidet vil foregå frem til 24. desember, men det er mulig at det blir noe lenger.

På stedet vil det bli brukt en 20 tonns gravemaskin, en 5 tonns gravemaskin og en lastebil, og folk som ferdes i området bes derfor om å vise hensyn og ikke bevege seg innenfor det innegjerdede området. Følg istedenfor skilta omveg.

Arbeidet vil bli gjennomført på dagtid mellom klokka 07:30 og 20:00. Nærmere beskjed vil bli gitt om det blir behov for nattarbeid.