Hovedmålet er å forbedre gangfeltet og krysset mellom Øvre Skytterholmen og Tørlevegen. Dette skal gjøres ved å stramme opp krysset, bedre belysningen og generelt gjøre fotgjengerne mer synlig. Ved å redusere bredden på krysset vil hastigheten på kjøretøyene bli lavere, og gangfeltet blir kortere. Dette vil gi bedre sikkerheten for alle som ferdes i området, spesielt med tanke på at det her ferdes mange barn og unge, går det frem av ei pressemelding fra Bypakke Ålesund.

Slik blir arbeidsperioden

Arbeidet ved Blindheim skole starter opp i dag, tirsdag. Planlagt byggetid er sju til åtte uker.

– Målet er at prosjektet skal stå ferdig før vinteren, sier prosjekt- og byggeleder Tobias Hay Slinning.

Dette er ett av mange trygg skoleveg-prosjekter Bypakke Ålesund vil jobbe med de neste årene, heter det til slutt i pressemeldingen.

Slik ser krysset ut i dag. Nå skal det «strammes» og få bedre belysning Foto: Ålesund Kommune