Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten? Vi har vært gjennom et heilt år med den nye storkommunen Ålesund. Den endelige analysen av ekteskapet med fire andre kommuner, vil vel komme etter hvert. Og i alle fall når byen Ålesund fyller 175 år - om ca. ett år.

Visst kan Ålesund rådhus skinne! Foto: Einar Welle

Så må heller ikke glemme alle de som arbeider innen helse- og omsorg, som tar vare på mennesker enten de er eldre eller har behov for støtte i hverdagen. De som tar vare på våre arvinger i barnehager og i grunn- og videregående skole. Alle de som arbeider med å gi mennesker nærhet, læring og trygge rammer. En skoleklasse er ikke en enhet, men energiske enkeltindivider med ulike behov for oppmerksomhet og læring. Det kan nok være krevende for dem som har ansvaret for dette. Ålesund har også mange frivillige som bruker av sin energi til barn og unge. Dette er en viktig rikdom og et aktivum for byen vår. Men - Skribenten mener at denne storkommunen ikke er godt nok forankret i folkeviljen. Følg med i 2022.

Hvem slukket lyset? Foto: Einar Welle