Vestlandshus ansetter Kjetil Kolbjørnsen som teknisk sjef. Han kommer fra jobb som salgsingeniør i Invisible Connections AS, og har også tidligere jobbet isamme stilling i Pretre AS i mange år.

– Dette vet vi mange forhandlere gleder seg til" Sier Trond Erik Skarshaug om ansettelsen av Kjetil Kolbjørnsen som teknisk sjef.

Kolbjørnsen starter i stillingen 1.mai.

– Ved å få Kjetil inn i organisasjonen får vi en teknisk sjef som er fremoverlent, nysgjerrig og faglig sterk. En stor del av hans arbeidshverdag vil være å bistå forhandlerne som faglig samtalepartner, rådgiver, og koordinator av tekniske spørsmål mellom Vestlandshus Arkitekter og de forskjellige prosjektene. Stillingen deles mellom VestlandsHus AS og VestlandsHus Arkitekter AS, og Kjetil vil ha hovedansvaret for å holde selskapene i konsernet faglig oppdatert innen det byggtekniske. Han vil også jobbe tett sammen med regionssjefene i kjeden, og delta i arbeidet med rekruttering av nye forhandlere." sier Skarshaug.