Faget har fått navnet Fjordbasen og er et alternativt, praktisk rettet fag, der elevene lærer seg praktisk arbeid gjennom veiledning og erfaring. Fjordbasen fokuserer blant annet på fiske og fangst, livet i havet og entreprenørskap, og ble realisert ved hjelp av støtte fra det lokale næringslivet, mer sentrale aktører og kommunen.

– Vi er glade for at bidragsyterne så potensialet i dette pilotprosjektet, og ville være med å støtte både økonomisk og ved hjelp av utstyr, sier rektor ved Ørskog skule, Kjell-Øyvind Aarseth.

Foto: Ørskog skule

Fjordbasen er nå etablert på Øyra med to containere og en båt, som elevene har til rådighet. I faget får elevene lære gjennom å være ute på fiske, bearbeide egen fangst og klargjøre utstyr til bruk, samt annet nødvendig vedlikehold.

– Skolen har nå fått på plass et tilbud som vi er stolte av, og som vi mener er et godt tilbud til de som ønsker en mer praktisk rettet skole, avslutter Kjell-Øyvind Aarseth.

Foto: Ørskog skule
Foto: Ørskog skule