Mattilsynet har gjort vedtak med ny frist for når nytt vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen skal være ferdig. Datoen som Mattilsynet nå har satt er 1. juli. 2027.

I tillegg kommer de med varsel om vedtak om delmål i prosjektet: Det skal være inngått kontrakt med entreprenør på hovedentreprise for bygging av vannbehandlingsanlegg og pumpestasjon innen 1. mars 2024. Dersom man ikke når den fristen, ligger det i varselet om vedtak også inne tvangsmulkt på 50.000 kroner per dag.

Slik vil prosessanlegget i Fremmerholen se ut. Foto: Ålesund kommune

Må ha fullgod og dobbel løsning

I brevet til Ålesund kommune sier Mattilsynet at de vil sikre at framdrifta med nytt vannbehandlingsanlegg ikke stopper opp.

De påpeker at det ikke finnes overføringsmuligheter fra nabovannverk og at selv om uønskede hendelser er sjeldne, så er konsekvensene kritisk/katastrofal.

Mattilsynet minner i brevet også om vurderingene som ligger bak kravene de har satt til en fullgod løsning. Det er en løsning med dobbelt system der hver del er stor nok til å sørge for nok reint vann til Ålesund og Sula, i tillegg reservevann til Giske.

Forventer å klare fristen

Prosjektleder for Fremmerholen vannbehandlingsanlegg, Marthe Therese Strømme, forteller at kontrakten som Mattilsynet har satt frist for til 1. mars 2024 er planlagt å bli inngått alt i høst. Tilbud på kontrakten skal være kommunen i hende innen 18. august.

-Det vi kan påvirke når det gjeld fremdriften har vi kontroll på, og ut fra det vi vet nå, så forventer vi å kunne innfri fristen til Mattilsynet og slippe dagmulkt.

Krevende og motiverende

Strømme sier i tillegg at selv om det er krevende å ha en så absolutt tidsfrist for arbeidet, så er Mattilsynet sin oppfølging av saken også motiverende.

- Det viser hvor viktig dette prosjektet er for å sikre at innbyggerne i Ålesund, Sula og Giske har sikker tilgang til reint og trygt drikkevann, sier hun