Det starta for ti år siden, med en konferanse om status og framtid for hele Ålesund. På programmet stod blant anna bybanen – og det kulturelle pauseinnslaget var det den for de fleste ukjente Sigrid(!) som stod for, aleine med kassegitaren. Bybanen kommer tilbake på banen i år, men hvem som kommer for å spre sang og musikk i pausen er, som alltid, en hemmelighet.

– I ti år har vi forma regiondebatten og framtida for området vårt, og i år blir den røde tråden en hyllest til Ålesunds unike historie, byens identitet i dag og mulighetene den har inn i framtida. Moakonferansen har alltid handla om hele Ålesund, men nå i jubileumsåret har vi særlig ønska å få noen nye blikk på Ålesund sentrum. Det er mange veivalg som må gjøres nå, og resultatet av de valga kan gjøre Ålesund til Nord-Vestlandets motor – eller til en bygd på landet, sier Are Prytz Berset hos arrangøren, Daaekvartalet Kompetanse AS.

Morten Løvseth vil gjøre Notenestorget (dagens Dronning Sonjas plass) til byens nye midtpunkt. Her har han også laga en sammenhengende strøksgate/handlegate fra Parkgata i vest via Sankt Olavs plass til Notenesgata i øst. Kosegata er oppgradert og er en viktig forbindelse mellom strøksgata og bussterminalen i Keiser Wilhelms gate. Øst for parkanlegget langs Notenesgata har det kommet opp et helt nytt Rollobygg. Foto: Illustrasjon: Morten Løvseth
Are Prytz Berset og Inger Johanne Langeland står bak Moakonferansen gjennom selskapet Daaekvartalet Kompetanse. Foto: Kenneth Kamp

Inger Johanne Langeland, som er daglig leder for Daaekvartalet Kompetanse, smetter inn at noe av målet med den første avdelinga er å skape engasjement for byutvikling blant alle som bor i Ålesund. Til denne avdelinga kommer Øyvind André Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, for å l fortelle om hva som har gjort Ålesund til Ålesund, med utgangspunkt i den utviklinga som skjøt fart da bankskøyta kom i 1863. Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberggruppen, kommer for å si noe om hvorfor industrien på Nord-Vestlandet er viktig for Norge, og hvordan vi kan skape en mer attraktiv region for folk og næringsliv. Dessuten dukker komiker, forfatter og strandar Are Kalvø opp for å si noe om hva som er karakteristisk med sunnmøringen og hvordan merkevaren «sunnmøring» kan brukes til å videreutvikle regionen.

Byutvikling fra utsida

Etter den første pausen er det klart for den kanskje mest engasjerende delen av årets konferansen, når det er temaet byutvikling som står på dagsorden. En byarkitekt kommer for å snakke om hvorfor det er viktig at det offentlige tar en aktiv rolle i byutviklinga og hvorfor det er viktig at Ålesund får et byarkitektkontor – slik de fleste andre større byer i Norge etter hvert har fått.

En annen arkitekt, Morten Løvseth, utflytta ålesunder som aldri har slutta å brenne for hjembyen, kommer for å presentere noen av sine tanker og ideeer for hvordan man gjøre Ålesund sentrum mer attraktivt og bedre å bo i. Deler av det har han tidligere presentert i engasjerte leserinnlegg, blant anna her i Nytt i Uka.

Her har Morten Løvseth justert reguleringsplanen og lagt inn 400 boliger med plass til 1100 mennesker. Plassen foran rådhuset har blitt mindre og triveligere, og det er laga til en småbåthavn. Foto: Illustrasjon: Morten Løvseth

– Morten Løvseth har en stor kjærlighet for byen og er veldig engasjert i Ålesunds byutvikling. Han vil blant anna snakke om Ålesunds ti ti-minuttersbyer, som er geografiske områder der innbyggerne bør ha tilgang til alle vesentlige tjenester innenfor en gangavstand på ti minutter. Han mener også at vi kan og bør gjenskape det unike havnebassenget og tar til orde for å fjerne Skansegata, som Vegvesenet fikk bygget i 1975 for å få god ankomst til fergene – som forsvant bare ti år seinere, da tunellene kom. Videre mener han blant anna at cruisekaia bør flyttes til nordsida, ved Skansen, slik at cruiseturistene starter byvandringa rett inn i Kongens gate, og han vil gjenskape Notenestorget – det som i dag heter Dronning Sonjas plass – og gjøre det til byens nye midtpunkt, forteller Prytz Berset engasjert.

Også Gunnar Bøyum, blant anna har vært med å utvikle Tjuvholmen og Vulkan-området i Oslo og Union Brygge i Drammen, tar turen til årets Moakonferanse for å snakke om byutvikling. Da er det moderne, grønn og sosial eiendomsutvikling som blir utgangspunktet.

Ålesund i verden

I siste bolken på jubileumskonferanse løftes altså blikket ut i verden. Ingen ringere enn Terje Tvedt, professor i global historie ved Universitetet i Bergen, forfatter og filmskaper, tar turen for å si noe om hvorfor det er viktig også for ålesunderne å kjenne verdenshistorien. Noe av det han skal ta for seg i løpet av en liten time er hvordan de første sivilisasjonene ble til, hvordan Vestens tidsalder oppstod og om menneskeheten i dag står på kanten av stupet.

Jubileumskonferansen avsluttes med et foredrag om internasjonal sikkerhetspolitikk og hvorfor et er så viktig for et lite land som Norge at vi har et regelstyrt internasjonalt samfunn basert på folkeretten. Foredragsholderen her er enda ikke helt avklart, men mest trolig blir det et medlem av Stortingets utenriks- og sikkerhetskomité.

Moakonferansen 2023 finner sted på Moa konferansesenter (pinsekirka) og går av stabelen torsdag 2. november.

Ved å flytte cruisekaia til nordsida, ved Skansen, vil cruiseturistene starte byvandringa rett inn i Kongens gate og jugendstilen. Foto: Illustrasjon: Morten Løvseth